Čo je iKREDIT

iKREDIT je kartový platobný systém, určený pre právnické osoby, umožňujúci odber tovaru, služieb a zľavnených PHM v sieti čerpacích staníc spoločnosti OKTAN, a.s., a to bezhotovostným alebo hotovostným platobným systémom.


Pri použití Vám pridelených platobných kariet sa každé Vaše tankovanie dostáva do systému, ktorý si viete aj sami okamžite skontrolovať na www.ioktan.sk.

Zoznam akceptačných miest i.Kredit

STRIEBORNÁ KARTA

Karta pre odber pohonných hmôt.

ZLATÁ KARTA

Karta pre odber pohonných hmôt, tovaru a všetkých služieb na našich čerpacích staniciach.

Odkiaľ: Kam:
Dĺžka trasy:
nie je vybraná trasa

BEZHOTOVOSTNÝ ZĽAVOVÝ PLATOBNÝ SYSTÉM

Fakturačný zľavový platobný systém

Fakturačný zľavový platobný systém je založený na odbere pohonných hmôt, tovaru a služieb cez fakturačné platobné karty OKTAN. Odobraté PHM, tovar a ostatné služby sú zákazníkovi fakturované za vopred dohodnutých platobných podmienok.

Zálohový fakturačný zľavový platobný systém

Zálohový fakturačný zľavový platobný systém je založený na odbere pohonných hmôt, tovaru a služieb cez fakturačné platobné karty OKTAN po zložení zálohy na účet firmy OKTAN,a.s. Odobraté PHM, tovar a ostatné služby sú zákazníkovi fakturované za vopred dohodnutých platobných podmienok.

HOTOVOSTNÝ ZĽAVOVÝ PLATOBNÝ SYSTÉM

Hotovostný zľavový platobný systém je založený na odbere pohonných hmôt, tovaru a služieb cez hotovostné platobné karty OKTAN poskytujúce individuálnu zľavu.

Delphi: webstránky | tvorba web stránok | redakčný systém

© Oktan, a.s., všetky práva vyhradené

Pre OKi zákazníkov zadarmo na ČS po prihlásení