PREDSTAVENSTVO spoločnosti OKTAN, a.S.PREDSEDA Predstavenstva             Peter Jevoš

Podpredseda predstavenstva     Ing. Milan Špak

Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať obaja členovia predstavenstva. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy obaja členovia predstavenstva.

Delphi: webstránky | tvorba web stránok | redakčný systém

© Oktan, a.s., všetky práva vyhradené

Pre OKi zákazníkov zadarmo na ČS po prihlásení